Pembinaan

ASPEK PEMBINAAN

  • Sistem Pengelolaan Arsip
  1. Pengelolaan Arsip Dinamis
  2. Pengelolaan Arsip Statis
  • Sumber Daya Kearsipan
  1. Kelembagaan
  2. SDM Kearsipan
  3. Prasarana dan Sarana
  4. Pendanaan

Materi Pembinaan

  • Sistem Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis
  • Sistem Penyusutan